Ana Sayfa | Kitaplar | Şiirler | Hakkımdaki Yazılar | Yeni Yazılarım | Fotoğraflar | Röportajlar| Özgeçmişim | Okuduklarım
Özgeçmiş

 

İhsan Kurt
Şair, Yazar ve Eğitimci

Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyen, kimseyi üstün ya da hakir görmeyen, hiç kimseyi aldatmayan; idealini gören ve o hedefe yürümeyi sürdüren biri...

Yozgat ili Akdağmadeni ilçesinde doğdu. 1.1. 1956 (Tashih: 1.1.1953). İlk ve orta öğrenimimi doğduğu ilçede tamamladı. İlk nesir yazısı OrtaDoğu Gazetesi’nde, şiirleri ise Millet ve Hergün Gazeteleri, Çağdaş Genç Şairler ve Şiirleri Antolojisi’nde yayınlandı. Sivas Eğitim Enstitüsü’nü (1976), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesini (1981) bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Eğitimde Psikolojik Hizmetler” alanında Yüksek Lisans yapdı (1989). “Türk Atasözlerine Psikolojik Bir Yaklaşım” adı altında hazırlamış olduğu Bilim Uzmanlığı Tezi Kültür Bakanlığı tarafından yayınlandı.
İhsan Kurt yazılarını, şiirlerini Pusat, Millî Eğitim ve Kültür, Zafer, Erciyes, Millî Kültür, Kültür ve Sanat, Yeni Düşünce, Türk Kültürü, Türk Edebiyatı, Konevî, Bizim Ocak, Bizim Dergâh, Sabır, Dolunay, Dergâh, Birliğe Çağrı, Akdağmadeni’nin Sesi, Bozok, Çağdaş Eğitim, Diyanet Çocuk, MEB. Din Öğretimi, Millî Eğitim, Yozgat Divanı, Kaınca, Karınca Çocuk, Berceste, Aralık, Çizgi gibi dergilerde yayınladı.
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nun çıkardığı üç ciltlik “Sosyo-Kültürel Değişim Sürecinde Türk Ailesi” adındaki ansiklopedinin 2.cildine “Aile ve Atasözleri” konusunda bir madde yazdı.
Millî Eğitim Bakanlığı Yozgat Akdağmadeni ilçesi Kuşlukaçağı Köyü öğretmen vekilliği (1973), Yaylalık Köyü ilkokulu öğretmen vekilliği (1974), Erzurum Karayazı Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu öğretmenliği (1976-1977)yaptı. Yedek Subay olarak 18 ay süren askerlik görevinden (1977-1979) sonra Tokat ili Artova ilçesi Alpudere Köyü ilkokulu öğretmenliği (1980-1983), Keskin ilçesi Haydardede Köyü İlkokulu öğretmenliği (1983), Keskin ilçesi Yenialibudak Köyü İlkokulu müdür yetkili öğretmenliği (1983-1987), Ankara İli Sincan ilçesi Saraycık İlkokulu öğretmenliği ve müdürlüğü (1987-1989), Sincan İlçesi Semiha İsen İlköğretim Okulu öğretmenliği (1990), M. E. Bakanlığı Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Yaygın Eğitim Enstitüsü öğretmenliği ve bölüm başkanlığı (1990-1992) görevlerinde bulundu. 1992 Haziranında Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi’ne öğretim görevlisi olarak atandı, beş yıl burada çalıştı. 1 Temmuz 1997 tarihinde Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümüne atandı. 15 Ekim 2002 tarihinde bu üniversiteden emekli oldu. Yazar evli, Kürşat ve Furkan’ın babasıdır. Yazı hayatına yoğun bir şekilde devam etmektedir.
Ayrıca http://www.ihsankurt.net adresindeki kişisel Web sitesinde internet üzerinden yayınlar da yapmaktadır.

Yazarın katıldığı Bilimsel Toplantılar, Kongreler, Projeler:

· MEB - UNICEF İşbirliği içinde gerçekleştirilen “Okuryazarlık Eğitimi ve Temel Öğrenme İhtiyaçları Toplantısı”. (19-23 Kasım 1990, Ankara).
· MEB - UNICEF İşbirliği içinde gerçekleştirilen “Sağlığa Ulaştıran Gerçekler Kitabında Yer Alan Mesajların Yaygın Eğitim Programlarına Entegrasyonu Toplantısı”. (21-22 Şubat 1991, Ankara).
· MEB- UNICEF -HACETTEPE Üniversitesi İşbirliği ile gerçekleştirilen “Yetişkinler İçin Fonksiyonel Temel Eğitim program ve Materyallerinin Geliştirilmesi Projesi”. 1990-1991.
· II. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı (8-9-10 Aralık 1994, Ankara). Sunulan Bildirinin Konusu:”Türk Edebiyatlarında (Destanlar ve Halk Hikayelerinde) Ortak “Karakter” ve “Tiplerin Psikolojik Tahlilleri (Oğuz Kağan, Dede Korkut, Manas ve Köroğlu Destanlarındaki “Tip” ve “Karakter”lerin Psikolojik Tahlilleri). Hazırlayanlar: Zeki Gürel, Hasan Avni Yüksel. İlesam Yayınları:3. Ankara 1998. ss.332-364.
· Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (9-11 Eylül 1998)’ ne sunulan bildirinin konusu: “ Gençlere Rehberlik Yapmak Açısından Sıraüstü Yazılarının Psikolojik Analizi”. C.1, ss.

Çeşitli alanlarda, değişik yayın organlarında 500’ün üzerinde yazısı yayınlanan yazar, şimdilik 33 kitaba imza atmıştır.

* ESERLERİ:
1- Kitapsızlık Hürriyeti. Ankara. Serhat Kültür Yayınları, 1997.
2- Bilim Tarihinde Keşiflerin İç Yüzü. 1.Basım, Ankara .Kültür Bakanlığı Yayınla-rı/1256, Bilim ve Teknoloji Dizisi/6, 1990. 2.Basım, Konya, Mikro Yayınları/3, Bilimsel Ara-ştırma Dizisi/3, 1997
3- Türk Atasözlerine Psikolojik Bir Yaklaşım. 1.Basım. Ankara .Kültür Bakanlığı Yay-ınları/1270, Gençlik ve halk Kitapları Dizisi /56, 1991.2.Basım. Konya, Mikro Yayınları/02, Bi-limsel Araştırma Dizisi/02, 1997
4- Çiledeki İnsan Necip Fazıl. 1.Basım. Ankara. Yaygın Eğitim Enstitüsü Matbaası, 1991. 2.Basım. Ankara.Nobel Yayın Dağıtım, 2000./ 3.Baskı Akçağ Y. Ankara-2011
5- Çamlığın Başında Tüten Tütün. Yozgat. Alperen Yayıncılık.1997.
6- Çıraklık Eğitimi Çıraklık Dönemi TÜRKÇE Ders Kitabı 1, 1.Basım, Ankara. Cantekin Matbaacılık Yayıncılık, 1992: 2.Basım, Ankara. Gündoğu Y., 1994
7- Çıraklık Eğitimi Çıraklık Dönemi TÜRKÇE Ders Kitabı 2, 1.Basım, Ankara. Cantekin Matbaacılık Yayıncılık, 1992: 2.Basım, Ankara. Gündoğu Y., 1993.
8- Yetişkinler Okuma Kitabı (Komisyonla birlikte), Ankara. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Yayınları.1992.
9- Yetişkinler Okuma Kitabı ALIŞTIRMA KİTABI (Komisyonla birlikte). Ankara. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Yayınları. 1992.
10- Rehberlik ve Ruh Sağlığı. 1. Basım. Kırşehir. İpek Matbaa ,1993. 2. Basım.Ankara , 1994.
11- Halk Eğitimi -Yetişkinler Eğitimi ve Psikolojisi. Kırşehir, İpek Matbaa (1994).
12- Gelişim Psikolojisi . 1.Basım, Kırşehir. İpek Matbaa, 1994. 2.Basım, Ankara, 1994.
13-Öğrenme Psikojisi. 1.Basım, Kırşehir. İpek Matbaa, 1994. 2.Basım, Ankara, 1994.
14- Özel Eğitim. Kırşehir. İpek Matbaa 1996.
15- Psikolojiden Kültüre. Ankara. Anıl Matbaa ve Cilt Evi. 2000, Genişletilmiş ve yeniden düzenlenmiş 2.Basım. Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya 2002. 3.Baskı, Ankara-2008
16- Yetişkin Eğitimi. Ankara. Nobel Yayın Dağıtımcılık. 2000. 2.Baskı , Ankara-2008
17- Bir Yüreğin Türküleri (Şiirler). Konya. Çizgi Kitabevi Y. 2001.
18- Gül Şafağı Hüzünleri (Şiirler) Konya. Eğitim Kitabevi Y. 2002
19- Küreselleşme Eşliğinde Bağlamada Caz Faslı. Konya. Eğitim Kitabevi Y. 2002
20- Bilim Tarihinden Hikayeler. Hikmet Neşriyat, Kafdağı Kitapları, İstanbul-2003
21-
Sorularla Kaygı ve Sınav Kaygısı. Boyut Tanıtım Matbaacılık. Ankara-2005, 2.Baskı, Ankara-2006
22-
Sorularla Başarıyı Yakalamak. Ankara-2007, 2.Baskı İstanbul-2011
23-
Yetişkin Psikolojisi. Ankara–2008
24- Sevdanın Mektebi -Türküler Üzerine Denemeler- Ankara–2008
25- Huzurun Renkleri. Ankara–2008
26- Zekayı Efendileştirmek-Edebiyat Yazıları-. Ankara-2008
27-
Kahrolsun Böyle Adalet -Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey- (Roman) Kumsaati Yayınları, İst-2008/ 3.Baskı Akçağ Y, Ankara-2013
28-Fesat Yuvası (Roman), Ankara-2013
29-
Dünyayı Dünyada Boşayan Şair ABDURRAHİM KARAKOÇ. İstanbul-2013
30-
Kaymakamlıktan İdam Sehpasına Milli Şehit BOĞAZLIYAN KAYMAKAMI MEHMET KEMAL BEY. İstanbul-2014
31-
Urfa Mutasarrıfı Mehmet Nusret Bey. İstanbul-2014
32-Tarih Geleceği de Yazar.
İstanbul-2014
33-Cephede Yazılan Defter
(Roman) İstanbul-2014
34-Ankara Yalnızlığı (Roman) Ankara-2018

Eserleri ve Hakkında Yazılanlar:

· H.Fethi Gözler. Erciyes Dergisi. Eylül 1992.
· Gıyasettin Aytaç. MEB.Din Öğretimi Dergisi. Sayı.29.Temmuz-Ağustos 1991
· İhsan Işık. Yazarlar Sözlüğü.2.Baskı. ve Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi.
· Durali Doğan. Yozgat Şair ve Yazarları. Yozgat Valiliği. Özel İd.Kültür Y.1988, Ankara.
· Hakkı Yurtlu. Geçmişten Günümüze Akdağmadeni .Anıl Matbaa. Ocak 2001, Ankara.
· Abdurrahim Karakoç , Can Dostu Kitaplar. Anadoluda VAKİT, 20 OCAK 2002.
· Yrd.Doç.Dr.Ali Yakıcı ve Dr.Hasan Avni Yüksel. İHSAN KURT’TAN İKİ ESER .İLESAM Sayı:45, Nisan-Haziran 1998.
· Dr.Hasan Avni Yüksel. BİLİM TARİHİNDE KEŞİFLERİN İÇ YÜZÜ, İLESAM, Sayı 46-47, Temmuz-Aralık 1998.
· Dr.H.Avni Yüksel. ÇİLEDEKİ İNSAN NECİP FAZIL İLESAM. Sayı:52, Ocak-Mart 2000
· İsa Kayacan. BİR YÜREĞİN TÜRKÜLERİ. (Devrek Postası, 10 Nisan 2002; Hamle 5 Nisan 2002; Burdur Yeni gün, 20 Mart 2002; Tekirdağ Yeni İnan, 29 Mart 2002; Ankara Anayurt, 26 Nisan 2002)
· Memduh Şenol BİR YÜREĞİN TÜRKÜLERİ Yozgat İleri Gazetesi, 21 Şubat 2002
-Muhsin İlyas Subaşı. İhsan Kurt'un Eserleri. Berceste Dergisi. Sayı.7, 2003
-Biyografi Analiz. Dergisi. Sayı 6, Ekim, 2003
-M.Nuri Yardım. Sur Dergisi, Temmuz 2005.
- Encylopedia of Turkish Authours-People of Literature Culture and Scence” (TürkiyeYazarlar Ansiklopedisi- Edebiyat, Kültür ve Bilim İnsanları.), İhsan Işık
- Yozgat Şair ve Yazarlar Ansiklopedisi, Durali Doğan, 2005
-Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi.C:6, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara-2006

*http://www.biyografya.com/biyografi/8706

*http://www.biyografya.com/biyografi/18129KURT, İhsan

Educationalist, poet and writer (b. 1 January 1953, Karahisar-Tatlısu village / Akdağmadeni / Yozgat). After graduating from Akdağmadeni High School (1972), the Institute of Education in Sivas (1976) and Ankara University, Faculty of Educational Sciences (1981), he completed his master thesis with “A Psychological Approach to Turkish Proverbs” at Gazi University, Institute of Social Sciences (1989).

For sometime, he worked as a substitute teacher (1973-74); as a teacher in towns and villages around Erzurum, Tokat and Ankara (1976-90); as a teacher and departmental head at the Ministry of National Education, Institute of Common Education (1990-92), a teacher at Gazi University, Faculty of Education in Kırşehir (1992-97) and at Selçuk University, Faculty of Education (1997). He retired from this university in 2002.

His first article Kendine Dönüş (Returning to yourself) was published in the newspaper Ortadoğu 14 September 1974. His subsequent articles and poems featured in newspapers and periodicals such as Ortadoğu (1974), Hergün (1976), Millet (1976), Pusat (1977), Erciyes (1982), Kültür ve Sanat (1982), Konevi (1984), Türk Edebiyatı (1985), Bizim Ocak (1985), Birliğe Çağrı (1987), Yeni Ufuk (1988), Bizim Dergâh (1991), Sabır (1991), Çağdaş Eğitim (1993), Millî Folklor (1993), Dergâh (1993), etc. He wrote an item about “The Family and Proverbs” for the encyclopedia of “The Turkish Family in the Process of Socio-Cultural Change”, which comprises three volumes and was published by the Prime Ministry Family Research Institution. He has also participated in various scientific meetings and congresses and worked on various projects.

In addition to this, his has written more than 350 articles relating to different fields that have appeared in various publications. He is a member of the Writers Union of Turkey and the Professional Association of Scientific and Literary Work Owners of Turkey.

WORKS:

ESSAY-RESEARCH: Bilim Tarihinde Keşiflerin İç Yüzü (The Inside Story of the Discoveries in the History of Science, 1990), Türk Atasözlerine Psikolojik Bir Yaklaşım (A Psychological Approach to Turkish Proverbs, 1991), Çiledeki İnsan Necip Fazıl (Man in Torment, Necip Fazıl, 1991), Çamlığın Başında Tüten Tütün (The Smoke Rising from the Top of the Pine, 1997), Kitapsızlık Hürriyeti (The Freedom of Having no Books, 1997), Psikolojiden Kültüre (From Psychology to Culture, 2000), Küreselleşme Eşliğinde Bağlamada Caz Faslı (Jazz Section on the Bağlama* (a special stringed Instrument) to Accompany Globalization, 2002), Bilim Tarihinden Hikâyeler (Short Stories From the History of Science, 2003).

POETRY:
Bir Yüreğin Türküleri (Ballads of a Heart, 2001), Gül Şafağı Hüzünleri (Sadness of a Rose Dawn, 2002).

In addition, he has written textbooks.

İhsan Kurt (http://www.turkishculture.org/whoiswho/literature/ihsan-kurt-2184.htm)

Style of Art : Writer, poet
Branch of Art : Novels, columns, articles, poems
Art Profile :

İhsan Kurt was born in Yozgat in 1953. After graduating from Akdağmadeni High School (1972), the Institute of Education in Sivas (1976), and the Faculty of Educational Sciences at Ankara University (1981), he completed his master’s degree with his thesis “A Psychological Approach to Turkish Proverbs” at the Institute of Social Sciences st Gazi University in 1989. After teaching in many towns such as Erzurum, Tokat and Ankara between 1973 and 1990, he served as a departmental head in the Ministry of National Education, Institute of Common Education between1990 and 1992. Kurt also worked as a teacher in the Faculty of Education at Gazi University between 1992 and 1997; and the Faculty of Education at Selçuk University in 1997. He then retired from this university in 2002.

His first article “Kendine Dönüş” (Returning to yourself) was published in the newspaper “Ortadoğu” on 14th September in 1974. His subsequent articles and poems featured in newspapers and periodicals such as “Ortadoğu” (1974), “Hergün” (1976), “Millet” (1976), “Pusat” (1977), “Erciyes” (1982), “Kültür ve Sanat” (1982), “Konevi” (1984),”Türk Edebiyatı” (1985), “Bizim Ocak” (1985), “Birliğe Çağrı” (1987), “Yeni Ufuk” (1988), “Bizim Dergâh” (1991), “Sabır” (1991), “Çağdaş Eğitim” (1993), “Millî Folklor” (1993), and “Dergâh” (1993). Kurt wrote an item about “The Family and Proverbs” for the Encyclopedia of The Turkish Family in the Process of Socio-Cultural Change, which comprises three volumes, and was published by the Prime Ministry Family Research Institution. He has participated in various scientific meetings and congresses, and worked on various projects. In addition to this, Kurt has written more than 500 articles relating to different fields that have appeared in various publications. He has also published 27 books. Kurt is a member of the Writers Union of Turkey and the Professional Association of Scientific and Literary Work Owners of Turkey.

Selected Essays and Researches:
“Bilim Tarihinde Keşiflerin İç Yüzü” (The Inside Story of the Discoveries in the History of Science, 1990), “Türk Atasözlerine Psikolojik Bir Yaklaşım” (A Psychological Approach to Turkish Proverbs, 1991), “Çiledeki İnsan Necip Fazıl” (Man in Torment, Necip Fazıl, 1991), “Çamlığın Başında Tüten Tütün” (The Smoke Rising from the Top of the Pine, 1997), “Kitapsızlık Hürriyeti” (The Freedom of Having no Books, 1997), “Psikolojiden Kültüre” (From Psychology to Culture, 2000), “Küreselleşme Eşliğinde Bağlamada Caz Faslı” (Jazz Section on the Bağlama to Accompany Globalization, 2002), “Bilim Tarihinden Hikâyeler” (Short Stories From the History of Science, 2003).

Selected Poetries: “Bir Yüreğin Türküleri” (Ballads of a Heart, 2001), “Gül Şafağı Hüzünleri” (Sadness of a Rose Dawn, 2002).

Refefence: ihsankurt.net, antoloji.com,edebiyatogretmeni.net, google.com.tr/images

Web Site : www.ihsankurt.net
Email : ihsan@ihsankurt.net
City : Istanbul
Country : Turkey
Preferred Lang. : Turkish
  :